شهر و ژنراتورمشخصات فنی

● تابلوهای چنج اور
این تابلو ها جهت تغییر اتوماتیک منابع تامین انرژی طراحی شده است. سیستم میکروپروسسوری استفاده شده در این تابلوها قابلیت اندازه گیری کلیه پارامترهای برق شهر و ژنراتور را دارد و با بهره گیری از کنتاکتورها و یا کلید های موتور دار نسبت به تغییر منبع انرژی به صورت کاملا اتوماتیک عمل می نماید. از ویژگی های این تابلوها می توان به کنترل دستی و اتصال به شبکه جهت کنترل پارامترها از راه دور اشاره نمود. 
● تابلوهای سنکرونایزر
تابلوهای سنکرونایزر ژنراتور با بهره گیری از سیستم های میکروپروسسوری و با اندازه گیری پارامترهای موبوط به هر ژنراتور و همچنین پارامترهای باروتوان تا 32 ژنراتور را به طور هم زمان با هم سنکرون می نماید.

تجهیزات همراه

● قابلیت استفاده هم زمان از ژنراتور و شبکه