ماموریت


 

خودباوری مقدمه سربلندی است و ما ایران عزیزمان را سربلند می خواهیم به همین دلیل است که چشم انداز خود را در سال های پیش رو ، تبدیل شدن به گروه صنعتی مرجع در سه حوزه IT ، مخابرات و برق قرار داده ایم و می خواهیم با تمرکز ویژه بر تولید و خدمات در این سه حوزه و ایفای نقش چند وجهی تحقیق _ تولید_توسعه دهنده ، به توسعه اقتصاد ملی متعهد باشیم و ارزش های ذاتی خود بر مبنای مشتری مداری ، نو آوری ، تعالی ، ایمنی ، مسئولیت پذیری و اخلاق گرایی را هر چه بیشتر تجلی بخشیم .