InRackتابلو برق / رک و تجهیزات / دیتاسنتر / سیستم خنک کننده /
تکنولوژی In-Rack را می توان بهترین تکنولوژی از منظر ایجاد دمایی دقیق در داخل رک دانست، چرا که رک و سیستم خنک کن آن از منظر دمایی به صورت مستقیم در حین عملکرد با هم در ارتباط هستند. هوای خنک تولید شده از واحد اینرک چاره ای جز عبور از روی سرور رک مربوطه نداشته و از طرفی کل هوای گرم تولیدی از سرور نیز بایستی از روی سیستم خنک کن اینرک عبور نماید. در قیاس با اینروها چون طول عبوری هوای تولیدی نیز بسیار کوتاه تر می باشد، لذا به فن های با توان کمتر در این محصول نیاز می باشد. از طرفی هوای گرم در محدوده مشخصی گیر افتاده و این امر بیشترین اختلاف دما را با سمت سرد ایجاد می نماید که خود منجر به راندمان حرارتی بیشینه نسبت به سایر تکنولوژی ها می گردد. این تکنولوژی از منظر عملکرد بسیار شبیه اینرو با راهروهای سرد و گرم مجزا می باشد، با این اختلاف که فضای راهروهای سرد و گرم در این تکنولوژی بسیار محدود شده و هر دو فضا در داخل خود رک ایجاد می گردند. از منظر موقعیت قرارگیری، این سیستم ها را می توان به دو دسته داخل رکی (Rack-mount) و بغل رکی (Side cooling) تقسیم بندی نمود.