طراحی و ساخت توسط گروه صنعتی مبتکر


برای توزیع آسان برق بین تجهیزات نصب شده داخل رک از PDU استفاده می شود. محصولات تولیدی این شرکت دارای دو مدل Basic و IP Base می باشد.
 
PDU تولیدی این شرکت در دو سطح  ولتاژ 380-220 ولت تک فاز و سه فاز قابل ارائه می باشد .با استفاده از PDU ziro unit هیچگونه فضای مفیدی از داخل رک گرفته نمی شود.